ماژول های اصلی نرم افزار HSE

در تولید نرم‌افزار مدیریت ایمنی، بهداشت، و محیط زیست شرکت ایده‌آل سیستم به مراحل مختلف و گسترده‌ای از تحلیل و تدقیق نیازمندی‌ها توجه شده است تا یک پلتفرم جامع و کارآمد در زمینه مدیریت HSE برای صنایع مختلف از جمله توزیع برق، گاز، آب، پتروشیمی، و پالایشگاه‌ها به ثمر نشیند.

بر همین اساس به برخی از ماژول‌های این نرم‌افزار اشاره شده و در ادامه عملیات بخش ایمنی، عملیات بخش بهداشت و عملیات بخش محیط زیست به صورت مجزا و تیتروار ارایه می‌شود.

ماژول مدیریت بحران

با استفاده از این ماژول، طرح‌های واکنش در شرایط اضطراری تدوین می‌شود و براساس این طرح‌ها مانورهای مد نظر انجام شده و نتایج برگزاری مانور ارزیابی می‌شود. همچنین این ماژول شامل بخش اتاق مدیریت بحران می‌باشد که در شرایط واقعی به مدیران مدیریت بحران در جهت بهتر مدیریت کردن بحران امکاناتی را ارائه می‌دهد.

ماژول چک لیست‌ها

چک‌لیست‌های مورد نیاز در این قسمت طراحی شده و به رویدادهای مدنظر ارتباط داده می‌شود؛ رویدادها نیز می‌توانند به صورت آنی رخ دهند که توسط کاربران گزارش می‌شوند یا به صورت زمان‌بندی شده توسط مدیر سیستم تنظیم می‌شوند.

با رخ دادن رویداد مدنظر چک لیست‌های مرتبط با آن رویداد برای موجودیتی که رویداد برای آن گزارش شده است، تولید می‌شود و کاربران مشخص شده توسط مدیر سیستم چک‌لیست‌ها را تکمیل می‌کنند.

بر اساس نتایج به دست آمده از چک‌لیست‌ها، یک سری تصمیم‌ها برای موجودیت بررسی شده اتخاذ می‌شود و نفرات مسئول باید در صورت وجود نواقص و ایرادهای پروسه، رفع آنها را در سیستم گردش کار پیگیری کرده و در سیستم ثبت کنند.

ماژول ارزیابی ریسک

تمامی ارزیابی‌های ریسک مرتبط با موجودیت‌های مختلف مانند شغل‌ها، نقاط خطرآفرین، حرائم خطر، فرآیندها، ماشین‌آلات و غیره در این بخش انجام می‌شود. انواع روش‌های ارزیابی ریسک در این قسمت قابل استفاده می‌باشد.

ماژول مجوز انجام کار 

این ماژول برای مدیریت مجوزهای انجام کار استفاده می‌شود؛ تمامی موجودیت‌ها اعم از نفرات ماشین‌آلات، خودروها و فرآیندهای قید شده توسط درخواست‌دهنده از طریق سیستم بررسی می‌شود و صلاحیت آن موجودیت‌ها بر اساس سوابق موجود در سیستم بررسی می‌گردد.

سپس فرآیند مدنظر در سیستم گردش کار به جریان می‌افتد و مراحل مورد نیاز برای صدور و اتمام مجوز انجام کار در این فرآیند طی می‌شود.

ماژول مدیریت تغییرات

پروسه‌های مربوط به فرآیندهای مدیریت تغییرات جزئی و کلی  مربوط به موجودیت‌های مختلف موجود در سازمان در این قسمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و مدیریت می‌شود. همچنین در این قسمت پروسه مربوط ایمنی پیش‌راه‌اندازی فرآیندهای مختلف موجود در سازمان قابل مدیریت و ارزیابی است.

ماژول مدیریت لوازم حفاظت فیزیکی 

مدیریت لوازم حفاظت فردی نفرات متناسب با حوزه کاریشان در این قسمت انجام می‌شود و دو بخش تحویل لوازم و برگشت لوازم در این قسمت قابل مدیریت می‌باشد.

ماژول مدیریت همایش‌ها و جلسه‌ها

انواع همایش‌ها اعم از جلسات هم‌اندیشی، جلسات آموزش ایمنی و جلسات هفتگی در این قسمت مدیریت می‌شود.

ماژول آتش‌نشانی 

ماژول مدیریت حرائم ونقاط خطرآفرین

یا استفاده از این ماژول، نقاط خطرآفرین و حرائم خطر گزارش شده مدیریت می‌شود و اقدامات مورد نیاز برای رفع موارد گزارش شده در سیستم درج می‌گردد.

ماژول مدیریت حوادث

در این ماژول تمامی اقدامات مربوط به مدیریت حادثه مدیریت می‌شود. همچنین انواع گزارش‌های مختلف مربوط به حادثه تولید شده و ارزیابی‌های ریشه‌ای مربوط به حوادث نیز با استفاده از روش tripodbeta , fishbone قابل انجام می‌باشد.

ماژول طب کار

این ماژول برای مدیریت انواع معاینه‌های دوره‌ای و بدو استخدام طراحی شده است. تمامی معاینه‌ها، آزمایش‌ها و مشاوره‌های مربوط به پرونده پزشکی پرسنل قابل ثبت و مدیریت است.

ماژول ارزیابی عوامل زیان‌آور

انواع ارزیابی‌ها مانند ارزیابی عوامل فیزیکی شامل ارزیابی صداسنجی، روشنایی، استرس حرارتی، ارتعاش، امواج الکترومغناطیسی و پرتوهای غیریونساز IR,UV همچنین عوامل زیان‌آور شیمیایی شامل گازها، بخارها و دمه فلزی و آئروسل‌ها و همچینین ارزیابی‌های مربوط به ارگونومی در این قسمت قابل مدیریت است.

ماژول برگه اطلاعات ایمنی مواد 

اطلاعات مربوط به متریال‌هایی که در سازمان استفاده می‌شود را می‌توان در این قسمت مدیریت کرد؛ به ازای اطلاعات وارد شده برای متربال‌های مختلف می‌توان خروجی برگه اطلاعات ایمنی موارد را در فرمت دلخواه از سیستم خروجی گرفت.

ماژول تغذیه 

اطلاعات مربوط به مشاوره تغذیه کارکنان در ادوار مختلف را می‌توان در این قسمت مدیریت کرد.

ماژول روانشناسی 

اطلاعات مربوط به مشاوره روانشناسی کارکنان در ادوار مختلف را می‌توان در این قسمت مدیریت کرد.

ماژول واکسیناسیون

اطلاعات مربوط به واکسناسیون کارکنان در ادوار مختلف را می‌توان در این قسمت مدیریت کرد.

ماژول اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی

در این ماژول اطلاعات مربوط به آلاینده‌های زیست محیطی که سازمان آنها را تولید می‌کند، مدیریت می‌شود.

ماژول مدیریت پساب

فرآیند دفع و مدیریت پساب‌های سازمان در این ماژول مدیریت می‌شود.

ماژول مدیریت پسماند 

مدیریت فرآیند دفع و مدیریت پسماندهای سازمان در این ماژول مدیریت می‌شود.

ماژول کلینیک

اطلاعات مراجعه پرسنل به کلینیک سازمان و همچنین تحویل داروها و اعزام بیمار به مراکز بیمارستانی در این قسمت مدیریت می‌شود.

ماژول مدیریت شاخص‌ها

انواع شاخص‌های مرتبط با بخش‌های مختلف ایمنی، بهداشت و محیط زیست را می‌توان در این قسمت مدیریت کرد.

ماژول بانک دانش

انواع تجارب و اطلاعات مفیدی که از داده‌های وارد شده به سیستم می‌توان استخراج کرد را می‌توان در این قسمت مدیریت کرد.

نرم افزار مدیریت HSE شرکت ایده آل سیستم

عملیات بخش ایمنی

 • مدیریت درخواست‌های مجوز انجام کار
 • مدیریت بازدید از گروه‌های اجرایی
 • مدیریت همایش ها و جلسات کیمته فنی و بهداشت و سایر جلسات
 • مدیریت تحویل و برگشت لوازم حفاظت فردی و گروهیمدیریت آنومالی ها بر اساس چک لیست های طراحی شده در سیستم
 • مدیریت نقاط خطر آفرین
 • مدیریت حریم خطر
 • مدیریت حوادث
 • مدیریت تحلیل ریشه ای رویداد ها و حوادث ها
 • مدیریت رویداد ها
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت بحران و طرح واکنش در شرایط اضطراری ERP
 • مدیریت اقدامات فرهنگی
 • مدیریت درخواست تغییر MOC
 • ارزیابی عملکرد پیمانکاران
 • مدیریت قرارداد ها
 • مدیریت استانداردهای مرتبط با تجهیزات ، پیمانکاران و نفرات
 • مدیریت زمانبندی انجام کلیه فعالیت های مرتبط با بازدید ها
 • مدیریت آتش نشانی
 • مدیریت اهداف استراتژیک KPI
 • مدیریت بانک دانش
 • مدیریت دوره های آموزشی
 • مدیریت مانور

عملیات بخش بهداشت

 • مدیریت طب کار پرسنل شامل معاینات ادواری، بدو استخدام ، هنگام تغییر شغل و بازگشت به کار
 • مدیریت واکسیناسیون
 • مدیریت روانشناسی
 • مدیریت مشاوره های تغذیه
 • مدیریت کارت سلامت پرسنل
 • مدیریت و بازدیدهای بهداشت آب
 • مدیریت سم پاشی
 • مدیریت عوامل زیان آور محیط کار مانند صدا، روشنایی، گرما، سرما،ارتعاش، الکترومغناطیسی، الکتریکی، شیمایی، ارگونومی و …
  مدیریت MSDS ها
 • مدیریت کلینیک و اعزام بیمار
 • مدیریت داروخانه

عملیات بخش محیط زیست

 • مدیریت پسماندها
 • مدیریت ارزیابی های صورت گرفته در حوزه مدیریت سبز مانند مدیریت مصرف انرژی، مصرف آب ، پسماند، سوخت و وسایل نقلیه، ساختمان و تجهیزات و آموزش و فرهنگ سازی
 • مدیریت اندازه گیری آلاینده‌های زیست محیطی
 • مدیریت فضای سبز
 • مدیریت پساب های صنعتی

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید